Stipel certificaat

Een Stipel certificaat is bedoeld om het elektrotechnische kennis- en competentieniveau te valideren van technici.
Stipel certificaten zijn drie jaar geldig, afgestemd op de normen NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840 en bedoeld voor werkzaamheden bij en aan verbruiksinstallaties.

"In Nederland bezitten 40.000 energietechnici een Stipel-certificaat en zij zorgen daarmee voor een veilige werkomgeving„


Stipel trainingen

Quercus biedt trainingen op basis van de Stipel certificatieschema’s. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een Stipel persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan elektrische installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm
ISO/IEC 17024. Er zijn schema’s en daarmee ook Stipel trainingen voor:

Laagspanning (NEN 3140)

Hoogspanning (NEN 3840)

Combinatie laag- en hoogspanning (NEN 3140/3840)


Stipel examens

De Stipel-examens staan onder verantwoording van een Certificatie-instelling, zoals Aestimavi. Deze Certificatie-instelling waarborgt de onafhankelijkheid en kwaliteit van de examens, zorgt voor synergie in de markt, de certificatie en registratie. Periodiek toetst de Raad voor Accreditatie de onafhankelijkheid en kwaliteit van de Certificatie-instellingen.

Stipel en Quercus

Quercus legde in 1992 al de basis voor persoonscertificatie in de elektrotechniek, waar Stipel op voortborduurde. Inmiddels zijn er vele duizenden Stipel certificaten uitgegeven en stellen vele opdrachtgevers deze certificatie verplicht. Quercus is een van de opleidingsinstituten, erkend door Stipel, voor het verzorgen van trainingen die u na afloop kunt afsluiten met een Stipel examen. Legt u deze met goed gevolg af, dan ontvangt u van de certificatie-instelling een Stipel certificaat.

Voordelen Stipel certificatie


  • Aantoonbare actuele vakbekwaamheid
  • Eenduidige kwalificatie van personeel
  • Vergroot de (ARBO-)veiligheid
  • Reductie van het aantal ongevallen
  • Meerwaarde voor opdrachtgevers

Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)


Om eenheid te creëren in de toepassing van veiligheidsregelgeving in de elektro- en gastechniek, nam Stipel - Stichting Persoonscertificatie Energietechniek - het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem op te zetten.


De stichting is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers als werkgevers en werknemers, certificaathouders, certificerende instellingen en opleidingsinstituten.
Advies over Stipel certificatie en trainingen:038 452 99 91


info@qts.nlBereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uurQuercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de trainingen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle